WISLA sierpień 2013

WISLA sierpień 2013 – badania kalorymetrią pośrednią

Na turnusie rehabilitacyjnym organizowanym fundacją PARENT PROJECT przeprowadziła fundacja SALEMANDER badania pacjentów z DMD/DMB. Byli to pacjenci od 6 do 44 lat, a dokładnie: 1 dorosły pacjent 44 lata, reszta od 6 do 20lat.
Każdy pacjent według jego możliwości fizycznych i oddechowych został zbadany „Kalorymetrią pośrednią” w czasowych granicach od 30 min do 1 godziny.
Badania kalorymetrią pośrednią wykazały że jeden pacjent – 6 chłopiec z DMD nie ma niedoboru energetycznego a 2 pacjentów dożywianych przez Pegaz też nie wykazuje niedobory energetyczne. Reszta pacjentów od 7 lat do 44 ma niedobory energetyczne.
Ten niedobór będzie się z czasem zwiększał, jeżeli chłopcy nie będą prawidłowo żywieni. Az osiągnie granice takiego niedoboru, który poczyni wielkie spustoszenie w organizmie pacjenta z DMD.

Badania pacjentów przeprowadzone w Wiśle zostali opracowane przez lekarza specjalistę i wskazówki, co do dalszego postepowania były przesłane na adresy pacjentów lub opiekunów.

 

Po przeprowadzonych badaniach i obserwacjach: wczesne wprowadzenie do jadłospisu odpowiedniego przemysłowego żywienia może tak wzmocnić mięśnie, ze zapobiegnie ono skrzywieniu kręgosłupa i kardiomiopatii, jak również osłabieniu mięśni międzyżebrowych i przykręgosłupowych.

wisla1

wisla2