W sprawie Rozporzadzenia od Prezydenta RP

Pani Iveta Spolnik
Szanowna  Pani

Zapoznaliśmy się z treścią Pani listu adresowanego do Ministra Zdrowia a nadesłanego w dniu  26.07.2013 r. na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.

Rozumiemy Pani rozgoryczenie i  zaniepokojenie spowodowane planowanymi zmianami, jednakże z przykrością informujemy, że rozwiązanie przedstawionego problemu nie leży w zakresie kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które są ściśle określone przepisami Konstytucji i ustaw.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że zgodnie z art. 149 Konstytucji RP – rozporządzenie lub  zarządzenie ministra zmienić lub uchylić  może Rada Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Uwagi i opinie dotyczące obowiązującego rozporządzenia można zatem kierować bezpośrednio do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa).

Natomiast zastrzeżenia do regulacji zawartych w projekcie  rozporządzenia należy zgłaszać  do właściwego ministra – w tym przypadku do Ministra Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) – listu wynika, że Pani to uczyniła.

Wyjaśniamy przy tym, że Prezydent RP nie nadzoruje ministerstw i nie ingeruje w ich działalność. Zwierzchnikiem służbowym administracji rządowej, uprawnionym do kontrolowania i koordynowania pracy poszczególnych ministrów jest Prezes Rady Ministrów.

Chcielibyśmy również nadmienić, że Prezydent  Bronisław Komorowski przykłada dużą wagę  do przekazywanych w listach uwag i spostrzeżeń.  Dlatego też   wpływająca korespondencja,  jest wnikliwie analizowana,  a wynikające z niej wnioski są  w przyjętym w Kancelarii trybie przekazywane Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepraszamy za długi okres oczekiwania na udzielenie odpowiedzi, co zostało  spowodowane dużym napływem korespondencji

Z poważaniem

Joanna Kamińska
ekspert
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38 
e-mail: blo@prezydent.pl