Świat potwierdza….

Jak wiadomo DMD to choroba, w której metabolizm odgrywa znaczną rolę. Jednak zapotrzebowanie żywieniowe i przemiany różnych cząsteczek biologicznych na różnych etapach choroby nie są jeszcze dobrze rozumiane. Wiadomo tylko, że w chorobie tej następuje zmniejszenie wzrostu zarówno u dzieci ludzkich jak i u dzieci zwierząt

Badania opublikowane przez dr Martę Fiorotto oraz jej kolegów ze Stanów Zjednoczonych i Australii mają kompleksowo określić w jaki sposób dystropatologia wpływa na metabolizm białka i energię u myszy .

Naukowcy przebadali młode myszy (4-5 tygodni) i dorosłe myszy (12-14 tygodni), zdrowe oraz chore. Naukowcy porównali wydatki energii, spożycie żywności, skład ciała, obrót białka , spontaniczną aktywność i tempo, w jakim są syntetyzowane białka mięśniowe.

Zauważono, że w mięśniach pozbawionych dystrofiny występuje ciągły proces regeneracji i umierania. Proces ten to ogromny koszt energetyczny dla organizmu.

Chore myszy miały:
a) znaczne uszkodzenia mięśni
b) wydatkowały znacznie więcej energii w postaci kalorii
c) stale syntezowały białko w bardzo szybkim tempie

Różnice zaobserwowane między poszczególnymi grupami wiekowymi pokazały, że gdy u młodych myszy ich wzrost został zahamowany (nawet podczas zwiększania spożycia pokarmu i zmniejszenie ich aktywności dziennej), zjawisko to nie było obserwowane u dorosłych myszy, u których potrzeby żywieniowe pokryto chociaż pozostały bardzo chude.

Pokazuje to, że dystrofią mięśni zwiększa zapotrzebowania energetyczne i białkowe zwłaszcza we wczesnych stadiach choroby, a jeśli nie są spełnione, to może to mieć poważne konsekwencje dla dzieci i ludzkich, i myszy, które cierpią z tego powodu. Dr Fiorotto powiedziała, że „Nieprawidłowe żywienie może nawet kolidować z możliwymi metodami leczenia w ramach badań dotyczących chorób genetycznych. Prawdopodobnie jest potrzebne specjalne odżywianie”

„Problem jest najbardziej naglący u młodzieży – zarówno myszy, jak i dzieci, bo rosną” powiedziała. „Oni potrzebują więcej białka i energii dla wzrostu, a gdy mięśnie są ciągle niszczone i naprawiane, jak w dystrofii mięśniowej, normalna dieta może nie wystarczać na pokrycie zapotrzebowania chorego organizmu.”

Wyniki te mogą stanowić wyjaśnienie niskiego wzrostu chłopców pomiędzy 2 a 12 rokiem życia, którzy chorują na DMD. Trzeba jednak sprawdzić dokładnie czy badania na myszach znajdą dokładny odpowiednik wśród chorych dzieci. Jednak nadal nie ma odpowiedzi na pytanie czy zmiana diety będzie poprawiać jakość życia chorych chłopców i jak dokładnie należy ją zmienić, by osiągnąć najlepsze wyniki. Badania trwają…

Źródło:
http://bionews-tx.com/news/2014/03/12/bcm-researcher-elucidates-duchenne-muscular-dystrophy-and-its-metabolic-implications/