Projekt – Inkubator Indywidualnego Rozwoju

Fundacja Salemander jako partner uczestniczy w realizacji projektu pn.: „INKUBATOR INDYWIDUALNEGO ROZWOJU – Pośrednictwo edukacyjne dla mieszkańców powiatu wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców powiatu wrocławskiego w formalnym i nieformalnym kształceniu. Wsparciem objęte zostanie minimum 500 osób dorosłych w okresie od 03.2013 do 04.2015. Osoby które wezmą udział w projekcie wyposażone zostaną w umiejętności dokonywania trafnego wyboru drogi edukacyjnej w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu osoby te nabędą: wiedzę dotyczącą możliwości jakie daje kształcenie, wiedzę na temat ofert szkół i firm szkoleniowych oraz umiejętność dokonania właściwego wyboru. Ponad to projekt ma na celu zwiększenie motywacji osób dorosłych do uczestnictwa w kształceniu, zwiększenie pewności siebie i rozwinięcie odpowiednich wymaganych kompetencji zawodowych. Każdy uczestnik, otrzyma indywidualnie przygotowane dwie proponowane ścieżki edukacyjno-zawodowe, oparte na wcześniejszej diagnozie, dzięki czemu otrzyma gotowy schemat postępowania, co zrobić, aby podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje.

W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć na indywidualną pomoc brokerów edukacyjnych. W ramach współpracy ustalone zostaną cele rozwoju i związane z nimi potrzeby kształcenia, jak również zidentyfikowana zostanie odpowiednia oferta edukacyjna umożliwiająca realizację wytyczonej ścieżki rozwoju, dobierając kierunek i rodzaj kształcenia oraz konfrontując ją z potrzebami rynku, uwzględniając koszty i indywidualne możliwości uczestnika. Z każdym uczestnikiem, broker opracuje Indywidualny Plan Edukacyjny.

www.brokeredukacyjny.org.pl

logotypy_projektowe_kolor