Magdalena Mazur NSL

Temat: Zaburzenia stomatognatyczne w DMD i wady zgryzu, ankyloglossia i nienormatywne napięcie stawu skroniowo – żuchwowego w korelacji z CAPD

Pani Magda poprowadzi prelekcje dla rodziców i fizjoterapeutów, i indywidualne konsultacje badania słuchu (zaburzeń przetwarzania słuchowego)

NEUROOGOPEDA, SURDOLOGOPEDA Założycielka Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitcji NSL Magdalena Mazur z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (www.centrumnsl.pl).

Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie Surdologopedii na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, Logopedie i Terapie Pedagogiczną na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Pedagogikę o specjalnościZintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna.Zdeklarowany i czynny neurologopedą, surdologopedą, terapeutą Empathy Dolls, terapeutą karmienia wykorzystującym m.in. elementy karmienia terapeutycznego wg. koncepcji Human Touh, providerem – terapeutą metody Johansena IAS, terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą wspierającym swojąpracę całościową neurofizjologiczną koncepcją Castillo Moralesa entuzjastą wykorzystywania regulatorów funkcji MFS w logoterapii,terapeutą Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w neurologopedii ETT-HNO, wielbicielką terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej oraz terapeutą zaburzeń stomatognatycznych oraz zaburzeń CAPD/APD.