KALORYMETRIA POSREDNIA

Niedobór energetyczny: zapotrzebowanie każdego organizmu na energie, która powinna być dostarczona w pożywieniu. Można go obliczyć według algorytmu, ale to, jeśli chodzi o zdrowego człowieka.
Wiec przedstawiam wam Kalorymetrie pośrednią.
Najczęściej stosuje się ja, o ile lekarze są chętni i przeszkoleni na oddziałach intensywnej terapii, dokąd trafiają pacjenci niewydolni oddechowo i krążeniowo. Oczywiście tylko nieliczne szpitale posiadają taki sprzęt, bo jest drogi.
We Wrocławiu ma go tylko jeden szpital – wojskowy.
Jest to urządzenie, które stosuje się u pacjentów po tracheotomii – w wydychanym powietrzu liczy urządzenie kalorie i przerzuca je na ekran. I oczywiście tylko wtedy, kiedy lekarz jest chętny wykonać takie badanie, bo widzi w tym sens. Jest to najbardziej miarodajny wynik, ponieważ rurka tracheotomijna jest szczelna i wprowadzona do ciała człowieka.
Pacjenci są w szpitalu badani właśnie w ten sposób.
Zastanawialiśmy się długo z lekarzem-specjalista jak osiągnąć pomiar osoby, która jest wentylowana nieinwazyjnie. Skoro jest to możliwe przez rurkę tracheotomijną, powinno to być możliwe przez maskę lub ustnik, oczywiście biorąc pod uwagę lekkie straty przestrzeni martwej w masce.
Jest tylko jedna firma w Polsce, która sprzedaje urządzenia Kalorymetrii Pośredniej, udało nam się ja wypożyczyć łącznie z końcówkami i po mnóstwie prób i błędów zmierziliśmy przez maskę w wydychanym powietrzu zapotrzebowanie pacjentów.
Udało nam się to, co do tej pory nikt w Polsce nie zrobił.
Wiec – jeżeli jest odpowiedni sprzęt i końcówki, można ocenić fizycznie niedobór energetyczny pacjenta chorego. I urządzenie, którym się takie badanie wykonuje nazywa się Kalorymetria Pośrednia.