HT-100 (halofuginone)

ostatnia aktualizacja – lipiec 2014

HT-100 (doustny preparat znany jako halofuginone) ma na celu zmniejszanie zapalenia, zmniejszanie tworzenia tkanki bliznowatej (zwłóknienia) oraz wzmacnianie procesów regeneracyjnych  mięśni dotkniętych DMD. W przeciwieństwie do innych leków doświadczalnych w leczeniu DMD, HT-100 nie kieruje się na konkretną mutację, co czyni go potencjalnie przydatnym dla wszystkich pacjentów z DMD. Lek ten ma szansę stać się zastępstwem dla sterydów.

„Nadmierny stan zapalny i włóknienie mięśni może kolidować z regeneracją mięśni i może być istotną barierą dla niektórych terapii które są obecnie rozwijane i testowane, jak choćby  wymiana genów” powiedziała Jane Larkindale, wiceprezes MDA Leki takie jak HT-100 mają potencjał do stosowania jako samodzielny lek lub w połączeniu z innymi metodami leczenia.”

Zwłóknienie mięśni jest bezpośrednio związane z rokowaniem choroby, siłą mięśniową i funkcjami ruchowymi. Ponadto, zwłóknienie tworzy fizyczną barierę utrudniającą innym terapiom DMD dotarcie do docelowej tkanki mięśniowej. Zmniejszając nadmiar kolagenu związany z włóknieniem, HT100 może zapewnić zarówno bezpośrednie korzyści kliniczne w zakresie sprawności fizycznej jak i pomoc w torowaniu drogi dla innych metod leczenia DMD,” dodaje  Kathryn Wagner, M.D., Ph.D., dyrektor w Center for Genetic Muscle Disorders w Kennedy Krieger Institute i profesor neurologii w Johns Hopkins School of Medicine.

Producentem leku jest firma Akashi Therapeutics (wcześniej Halo Therapeutics, która była częścią spółki Dart Therapeutics). Współzałożycielem firmy jest dr Benjamin Seckler, a prezesem Marc B. Blaustein. Zmiana nazwy ma za zadanie odzwierciedlenie postępów firmy w rozwoju leków na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Nowa nazwa pochodzi od mostu AkashiKaikyo w Japonii, który ma najdłuższe przęsło centralne na świecie. Most ten zbudowano po ogromnej tragedii, podczas której zatonął prom z dziećmi na pokładzie. Inżynierom, którzy go budowali przyświecał pomysł, który miał na celu pokazanie jak tragedię można obrócić w nowe możliwości. I tak samo myślą pracownicy firmy Akashi. Wierzą, że poprzez rozwijanie wielu leków, przeznaczonych do leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne’a zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu i uratują obecnie żyjącą generację dzieci z DMD. Most Akashi ma symbolizować połączenie obiecującej nauki i skutecznych metod leczenia. W ten sposób połączono dwie firmy w jedną, której najważniejszym i jedynym zadaniem jest znalezienie leku dla dzieci z DMD. Dwa najbardziej zaawansowane produkty firmy Akashi Therapeutics to HT-100 – lek przeciwzapalny i przeciwzwłóknieniowy oraz DT-200 – „budowniczy mięśni”

W 2012 roku preparat HT-100 otrzymał status leku sierocego zarówno w USA jak i w Europie. Status ten daje szereg unikalnych korzyści dla producenta takich jak zmniejszenie lub wyeliminowanie opłat rejestracyjnych, gwarancja wyłączności rynkowej przez 10 lat po wprowadzeniu na rynek, a w Europie dodatkowo scentralizowane upoważnienie do wprowadzenia leku we wszystkich państwach członkowskich.

Znalezienie leku na DMD to wyścig z czasem„, powiedział Marc Blaustein, prezes Akashi Therapeutics. Status leku sierocego  dla HT-100 w UE i USA pomoże nadać tempa naszej misji, którą jest dostarczanie bezpiecznej i skutecznej terapii na DMD dla pacjentów i ich rodzin, tak szybko jak to możliwe.”

15 lipca 2013 rozpoczęto próbę kliniczną z tym lekiem w pięciu dużych ośrodkach badawczych w USA. Faza 1b/2a objęła 30 chłopców w wieku od 6 do 20 lat, zarówno chodzących jak i niechodzących, przyjmujących i nieprzyjmujących sterydy. Pacjenci zostali podzieleni na 5 grup, z których każda otrzymała inną dawkę leku. Próba miała charakter otwarty czyli nie było grupy placebo. Rozpoczęto testowanie farmakokinetyki (sposobu wykorzystywania leku), bezpieczeństwa i tolerancji eksperymentalnego leku.

Na badanie tego leku i sprawne przeprowadzenie I i II fazy badań, producent otrzymał dofinansowanie w kwocie 500 000$.  Planowano ukazanie się HT-100 na rynku na rok 2018.

Niestety badania na pacjentach z DMD zostały wstrzymane kilka miesięcy później, 23 grudnia 2013. Równolegle do próby klinicznej na pacjentach było prowadzone badanie toksyczności na psach. Zwierzętom podano dużo wyższą dawkę leku niż pacjentom i pojawiły się znaczne skutki uboczne (nie podano jakie).

Firma Halo uznała, że ta informacja nie powinna spowodować zatrzymania prób, gdyż chłopcy przyjmowali znacznie niższe dawki leku i nie było żadnych niepokojących skutków ubocznych. Postanowiono, że nie będą zwiększać dawek i będą kontynuować badanie. Jednak po zgłoszeniu tych wiadomości do FDA, komisja zadecydowała o zatrzymaniu próby do wyjaśnienia.

Przerwa i analiza trwała 6 miesięcy i po zakończeniu tego procesu FDA wyraziło zgodę na wznowienie prób w takiej samej formie, w jakiej były dotychczas prowadzone.

3 lipca 2014 roku ogłoszono też wstępne pozytywne wyniki przeprowadzonej analizy, które sugerują  obiecujące oznaki aktywności biologicznej i korzystny profil bezpieczeństwa preparatu HT-100.

Testowana dawka to 0,3-1,2 mg. Podawana była przez 92 dni. W tym czasie nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych ani tez klinicznie znaczących skutków ubocznych.

HT- 100 otrzymało też od FDA status „fast track”, jest to specjalny program przyspieszający przegląd leku eksperymentalnego, który jest przeznaczony dla osób chorujących na choroby zagrażające życiu, gdy istnieje dowód, że leczenie tym lekiem może zapewnić nowe korzyści, większe niż zapewniają inne dostępne terapie.