dr hab. Remigiusz Kijak prof ucz. UW i UR

Temat: „To co nieuniknione, to co potrzebne – autonomia samodzielność i seks mężczyzn z DMD”

Remigiusz Kijak – nauczyciel akademicki, pedagog specjalny, pracownik socjalny, specjalista w zakresie edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych. Pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Profesor i kierownik Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracował z kilkoma Uniwersytetami w Polsce, a także odbywał staże w uniwersytetach zagranicznych. m.in. w uniwersytecie w Laponii i uniwersytecie w Winie. W wieku 36 lat habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim w dyscyplinie pedagogika. Badacz z obszaru Disability Studies, feministycznych studiów nad Niepełnosprawnością, Queer Theory, współczesnych orientacji w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, teorii pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych, Jego badania dotyczą funkcjonowania psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną,. kobiecości i męskości osób niepełnosprawnych a także kontekstów przekraczania tabu, odkrywania obecności,. wykluczenia ze względu na tożsamość. W swoich projektach badawczych podejmuje szereg trudnych niewygodnych i kontrowersyjnych tematów tabu. Publikuje w zagranicznych czasopismach między innymi w Sexuality and Disability. Redaktor zagranicznych czasopism naukowych. Kierownik i uczestnik międzynarodowych grantów badawczych. Na swoim koncie ma kilka monografii autorskich i ponad 70 artykułów naukowych. Członek polskich towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o. Łódzki.