Dariusz Żebrowski

Temat: „Aktualności w genetyce alias co w trawie piszczy”

Absolvent „Cybersecurity Management- Zarzadzanie Cyberbezpieczeństwem” na: Akademia Leona Koźmińskiego – Kozminski University. „Clinical trials methodology” na: Medical University of WarsawDiploma of finishing.·„Corporate Finance and Taxation.” na: SGH Warsaw School of EconomicsDiploma of finishing.·„Database Management System” na: Poznań University of TechnologyDiploma of finishing·

Wiele lat zajmował się prowadzeniem różnych projektów informatycznych w tym VITAY dla PKN Orlen. Pracował w administracji publicznej, potem w bankach takich jak Pekao SA, BGŻ gdzie był p.o. dyrektora biura projektów, dalej w Computerlandzie i prowadził własną firmę.

Jest ojcem13,5 letniego syna chorego na DMD. Od momentu gdy dowiedział się o jego chorobie zaczął uczyć się biologii i genetyki aby zrozumieć przyczynę choroby oraz pomoc synowi. Od 7 lat razem z synem uczestniczy w badaniach klinicznych w Paryżu. W 2020 roku skończył studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kierunek „Metodologia Badań Klinicznych”, a w 2021 roku studia podyplomowe na Akademi Leona Koźmińskiego kierunek „Zarządzanie Cyberbezpieczeństem”. Od 2020 do jest członkiem Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl.