Archiwum kategorii: Warsztaty 2020/2021

Dariusz Żebrowski

Temat: „Aktualności w genetyce alias co w trawie piszczy”

Absolvent „Cybersecurity Management- Zarzadzanie Cyberbezpieczeństwem” na: Akademia Leona Koźmińskiego – Kozminski University. „Clinical trials methodology” na: Medical University of WarsawDiploma of finishing.·„Corporate Finance and Taxation.” na: SGH Warsaw School of EconomicsDiploma of finishing.·„Database Management System” na: Poznań University of TechnologyDiploma of finishing·

Wiele lat zajmował się prowadzeniem różnych projektów informatycznych w tym VITAY dla PKN Orlen. Pracował w administracji publicznej, potem w bankach takich jak Pekao SA, BGŻ gdzie był p.o. dyrektora biura projektów, dalej w Computerlandzie i prowadził własną firmę.

Jest ojcem13,5 letniego syna chorego na DMD. Od momentu gdy dowiedział się o jego chorobie zaczął uczyć się biologii i genetyki aby zrozumieć przyczynę choroby oraz pomoc synowi. Od 7 lat razem z synem uczestniczy w badaniach klinicznych w Paryżu. W 2020 roku skończył studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kierunek „Metodologia Badań Klinicznych”, a w 2021 roku studia podyplomowe na Akademi Leona Koźmińskiego kierunek „Zarządzanie Cyberbezpieczeństem”. Od 2020 do jest członkiem Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – GCPpl.

Tomasz Żądło Respirea

TEMAT: „Innowacje technologiczne wspomagania oddechu”

Absolwent studiów MBA oraz Bydgoskiej Akademii im. Kazimierza Wielkiego na wydziale wychowania fizycznego. W przeszłości wyczynowy sportowiec – kajakarz.Z zamiłowania zaangażowany w edukację z zakresu obsługi aparatury medycznej oraz doradztwa zakupowego skupionego na potrzebach użytkownika.

„Dla mnie ktoś – kto tak jak ja jest zafascynowany aplikacjami i technologiami na rzecz pacjenta z chorobami nerwowo-mięśniowymi, zwiększającymi komfort życia. Zawsze, ale to zawsze mogę na niego liczyć, kiedy mam wątpliwości z jakiego sprzętu pacjent powinien korzystać. Rzucasz mu tylko hasło i już szuka rozwiązania.Na poprzednich warsztatach prelekcja Tomasza cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Zresztą później Tomasz w wielu przypadkach pomógł pacjentom, rzeczywiście ta współpraca jest bardzo skuteczna. Myślę, ze tym razem również możemy liczyć na wszelkie nowinki w tym zakresie, i rzetelna wiedzę. „(Iveta Spolnikova)

dr Piotr Kuśmider

Temat: „Spotkaliśmy się więc usiądźmy”

Z wykształcenia psycholog. W obszarze pomocy psychologicznej pracuje dwadzieścia cztery lata. Swoją wiedzę miał okazję wykorzystać min. w: Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, Towarzystwie Walki z Kalectwem, Hospicjum im. św. Kamila w Gorzowie, GCPRiPS w Gorzowie, Poradni Psychologicznej, PSOUU-Drezdenko, ORW- im.prof. Wiktora Degi w Gościmiu, jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracował w wielu projektach jako psycholog-trener.Przepracował przeszło cztery i pół tysiąca godzin jako psycholog-trener prowadząc warsztaty dotyczące: motywacji, samorealizacji, profilaktyki społecznej i treningów relaksacyjnych, profilaktyki społecznej. W roku 2016 zdobył stopień doktora nauk humanistycznych. Pracuje z ludźmi wykluczonymi społecznie, chorymi onkologicznie, rodzicami dzieci chorych na SMA. Prowadzi terapię indywidualną (depresja, nerwica) oraz par. Pracuje również z ludźmi biznesu, prowadzi szkolenia z psychologii zarządzania. Zainteresowanie: psychologia, sztuka, duchowość.

Prowadzi kanał  https://www.youtube.com/channel/UC7Kh3ifs2yLEOpN4GGEjbCQ

dr hab. Remigiusz Kijak prof ucz. UW i UR

Temat: „To co nieuniknione, to co potrzebne – autonomia samodzielność i seks mężczyzn z DMD”

Remigiusz Kijak – nauczyciel akademicki, pedagog specjalny, pracownik socjalny, specjalista w zakresie edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych. Pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Profesor i kierownik Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracował z kilkoma Uniwersytetami w Polsce, a także odbywał staże w uniwersytetach zagranicznych. m.in. w uniwersytecie w Laponii i uniwersytecie w Winie. W wieku 36 lat habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim w dyscyplinie pedagogika. Badacz z obszaru Disability Studies, feministycznych studiów nad Niepełnosprawnością, Queer Theory, współczesnych orientacji w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, teorii pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych, Jego badania dotyczą funkcjonowania psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną,. kobiecości i męskości osób niepełnosprawnych a także kontekstów przekraczania tabu, odkrywania obecności,. wykluczenia ze względu na tożsamość. W swoich projektach badawczych podejmuje szereg trudnych niewygodnych i kontrowersyjnych tematów tabu. Publikuje w zagranicznych czasopismach między innymi w Sexuality and Disability. Redaktor zagranicznych czasopism naukowych. Kierownik i uczestnik międzynarodowych grantów badawczych. Na swoim koncie ma kilka monografii autorskich i ponad 70 artykułów naukowych. Członek polskich towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o. Łódzki.

dr AGNIESZKA STĘPIEŃ

TEMAT: Na warsztatach poprowadzi szkolenie dla rehabilitantów – praktyczne i teoretyczne wskazówki jak pracować z dziećmi z DMD (według wieku i stanu pacjenta)

Fizjoterapeutka, IPNFA Advanced Instructor, pracownik naukowy, specjalista II stopnia. Pracuje z dziećmi i dorosłymi ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywa i wykorzystuje w pracy w Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „ORTHOS” oraz jako wykładowca na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jest również członkiem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Research Committee International PNF Association. Pasjonatka i współtwórca nowoczesnej rehabilitacji.Kwalifikacje zawodowe zdobywa w Polsce i za granicą (Seoul, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Holandia) na licznych szkoleniach i konferencjach.

Fizjoterapia jest jej pasją. Lubi pracować z dziećmi, bo są szczere i prawdziwe oraz z ciężko chorymi pacjentami, bo potrafią cieszyć się z każdej chwili. Od pacjentów wciąż wiele się uczy i czerpie od nich energię do pracy. Autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. „Zdrowa postawa”, „Zastosowanie metody PNF w terapii dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego”, „Wpływ wkładki wyrównującej na ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dzieci ze skoliozą idiopatyczną”.

http://crf.orthosrehabilitacja.pl/?page_id=18

Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska”. Prawie od początku z fundacja Salemander.

Magdalena Mazur NSL

Temat: Zaburzenia stomatognatyczne w DMD i wady zgryzu, ankyloglossia i nienormatywne napięcie stawu skroniowo – żuchwowego w korelacji z CAPD

Pani Magda poprowadzi prelekcje dla rodziców i fizjoterapeutów, i indywidualne konsultacje badania słuchu (zaburzeń przetwarzania słuchowego)

NEUROOGOPEDA, SURDOLOGOPEDA Założycielka Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitcji NSL Magdalena Mazur z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (www.centrumnsl.pl).

Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie Surdologopedii na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, Logopedie i Terapie Pedagogiczną na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Pedagogikę o specjalnościZintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna.Zdeklarowany i czynny neurologopedą, surdologopedą, terapeutą Empathy Dolls, terapeutą karmienia wykorzystującym m.in. elementy karmienia terapeutycznego wg. koncepcji Human Touh, providerem – terapeutą metody Johansena IAS, terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą wspierającym swojąpracę całościową neurofizjologiczną koncepcją Castillo Moralesa entuzjastą wykorzystywania regulatorów funkcji MFS w logoterapii,terapeutą Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w neurologopedii ETT-HNO, wielbicielką terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej oraz terapeutą zaburzeń stomatognatycznych oraz zaburzeń CAPD/APD.