Archiwum kategorii: O fundacji

Fundacja Salemander nawiązała współpracę w roku 2018 w zakresie CSR z firma Opstalent. Pracownicy firmy to grupa młodych osób, kreatywnych, radosnych, zainteresowanych pomocą drugiemu człowiekowi.

Na warsztatach 04/2018 towarzyszyli chłopakom w zabawach, opiekowali się nimi. Poświecili swój czas dla nas. Wiem, ze możemy liczyć na ich pomoc w każdej sytuacji dot. warsztatów, zbiorek itd. Nie każdy chce poświęcać swój wolny czas dla drugiego, wiec tym bardziej doceniamy ich zaangażowanie.

http://opstalent.com/

OpsTalent

 

 

Polski Rejestr Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi powstał w styczniu 2010 r. Utworzony został pod  TREAT-NMD, europejskiej sieci klinicznej w dziedzinie chorób nerwowo-mięśniowych, i prowadzony jest przez Wydział Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zgłoszenie chorego na do Rejestru Pacjentów jest bardzo ważne, bo zwiększa szanse na udział w badaniach klinicznych lekow na DMD.  Tylko pacjenci figurujący w Rejestrze brani są pod uwagę przy rekrutacji do udziału w badaniach.

Do rejestru zgłasza się wypełniając i wysyłając na wskazany adres specjalny formularz, który można pobrać ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Formularz zbiera tylko bardzo podstawowe dane o pacjencie i nie musi wypełniać go lekarz.

Dane zawarte w formularzu warto aktualizować przynajmniej raz do roku. Aktualizacje można zgłaszać pocztą zwykłą albo poprzez email na adres Instytutu Neurologii.

Dane pacjentów przetwarzane są wyłącznie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Fundacja Salemander nie ma do nich wglądu.

Przejdź do strony Polskiego Rejestru DMD